Методичні вказівки для студентів 4 курсу медичного факультету з дисципліни «Фізіотерапія»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет

Кафедра медичної реабілітації

   

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів 4 курсу медичного факультету

з дисципліни «Фізіотерапія»

 

 

Лиман — 2016

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Донецький національний медичний університет МОЗ України

Кафедра медичної реабілітації

 

  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів 4 курсу медичного факультету

з дисципліни «Фізіотерапія»

 

 

Методичні вказівки підготували: д.мед.н., професор В.М. Сокрут – завідувач кафедри  медичної реабілітації ДонНМУ; к.мед.н., доцент Алексєєва Л.А. — доцент кафедри  медичної реабілітації ДонНМУ

 

Методичні вказівки обговорено на засіданні кафедри  “01 ”вересня 2016 р.

Протокол № 2

Завідувач кафедри – д.мед.н. Сокрут В.М.  ___________________

 

Методичні вказівки ухвалено на засіданні циклової комісії «___02_»____09______2016 р.

Протокол №1

Голова циклової методичної комісії д.мед.н., професор М.В. Єрмолаєва

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиман 2016

 

 

 

ТЕМА 1. «Електролікування. Загальні питання.

Лікувальна дія електричного струму «

Актуальність теми. Значне збільшення кількості хворих, які страждають на різні захворювання з великою кількістю супутньої патології призводить до необхідності пошуку нових ефективних методів лікування.

Дані літератури і численні клінічні приклади говорять те, що включення процедур електролікування в комплексну терапію хворих з різною патологією благотворно відбивається на перебігу хвороби, сприяє скороченню термінів лікування. Так, поліпшення загального стану, гіпотензивна дія спостерігається у хворих на гіпертонічну хворобу під дією електрофорезу сульфату магнію на комірцеву зону, виражена седативна дія відзначається під час проведення гальванізації комірцевої зони по Щербаку у пацієнтів з астеноневротичний синдромом. Під час лікування больового синдрому методом вибору слід вважати фізіотерапевтичні процедури імпульсними струмами низької частоти. Другим з напрямків застосування цих струмів є міостимуляція, яка використовується як в реабілітації хворих з різною патологією (атрофія скелетних м’язів після іммобілізації, паралічів, парезів), так і в лікуванні функціональних розладів (дискінезії по гіпотонічному типу, атонія шлунка, кишечника, сечового міхура і ін.), а в деяких випадках — і в гострому періоді (атонія матки після пологів, парези кишечника після порожнинних операцій і т.д.).

Незначна сила струму і імпульсний режим впливу при дарсонвалізації сприяє розвитку поверхневого дратівної дії, яке призводить до покращення мікроциркуляції, нормалізації порушеного тонусу артерій і вен, посилення трофіки-регенераторних і метаболічних процесів.

Засвоївши даний розділ фізіотерапії, студенти зможуть використовувати отримані уміння стосовно будь-якої клінічної спеціальності.

Загальна мета: вміти обгрунтовано застосовувати постійний і змінний струм низької або високої частоти з урахуванням механізму дії, методик, показань і протипоказань у хворих із захворюваннями внутрішніх органів.

Для реалізації загальної мети необхідно ВМІТИ:

конкретні цілі

 • Інтерпретувати фізіологічні зміни в організмі під дією постійного і змінного струму (гальванічного, ДДТ, СМТ, флюктуючого, струму Дарсонваля)
 • Вибрати основну мету призначення струму
 • Обгрунтувати вибір методик при призначенні гальванізації та електрофорезу
 • Обгрунтувати показання і протипоказання до призначення гальванізації та лікарського електрофорезу, діадинамо-, СМТ-терапії, електросну, флюктуоризації, дарсонвалізації.

Початковий рівень знань-умінь

• Інтерпретувати дані про зміну фізіологічних реакцій організму під впливом постійного і змінного струму і медикамент (кафедри біофізики, загальної хімії, фізіології)

• Оцінювати дані про функціональні зміни при різних патологічних станах (кафедра патологічної фізіології)

• Оцінювати дані про зміну функціонального стану органів і систем при різній патології під впливом різних чинників (кафедра патофізіології)

• Інтерпретувати етіологічні і патогенетичні особливості основного захворювання (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, кафедра хірургії, кафедра дитячих хвороб)

Завдання для самоконтролю вихідного рівня знань-умінь

ЗАВДАННЯ 1

Хворому 45 років, після клінічного обстеження виставлений діагноз: артроз лівого колінного суглоба, ФН0-1. У комплексному лікуванні призначений електрофорез йодиду калію на місце ураження. Після процедури в місці впливу відмічається виражена гіперемія шкірного покриву. З чим пов’язане її виникнення?

А. С звуженням артерій і розширенням вен

В. З розширенням судин

С. З звуженням судин

Д. З розширенням артерій і звуженням вен

Е. З звуженням судин мікроциркуляторного русла

Еталон відповіді: С.

ЗАВДАННЯ 2

Хворому 38 років, який страждає на хронічний гастрит з підвищеною секрецією, підгостра стадія захворювання, з помірно вираженим больовим синдромом, фізіотерапевтом призначено електролікування на епігастральній зону. Назвіть процес, який переважає в клініці даного хворого?

А. Запалення

В. Порушення трофіки

С. Алергія

Д. Порушення кінетики

Е. Дісіммунний процес

ЗАВДАННЯ 3

Хворому 40 років, невропатологом виставлений діагноз неврит лицьового нерва і призначена гальванізація хворої половини особи по сегментарно-рефлекторної методикою. Що є акцептором в цьому випадку?

А. Епідерміс

В. Нервові рецептори

С. Молекули води

Д. Тканини-діелектрики

Е. Ферменти антиоксидантної системи

ЗАВДАННЯ 4

Хворий Н., 59 років, спостерігається в терапевтичному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби 2 ст. За яких цифрах артеріального тиску фізіотерапевтичний процедури йому протипоказані?

А. 150/110 і вище

В. 160/90 і вище

С. 200/120 і вище

Д. 180/100 і вище

Е. 140/80 і вище

Інформацію, необхідну для поповнення початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:

 1. А.Н.Ремизов. Медицинская и биологическая физика.   Москва. 1999.         С.251-345
 2. В.В.Григоръева, В.М.Самийленко, А.М.Сич Общая химия.   Киев.   Высшая школа.     С. 337-345.
 3. Нормальная физиология. Под ред. проф. В.И.Филимонова    Запорожье.      С. 80-133, 188-228.
 4. Патофизиология. Под ред. А.Д.Адо, г. А.Адо, В.И.Пицкого, М. В.Порядкина,   Ю.А.Владимирова. Учебник для медицинских вузов.   Москва   Триада. 2001.- С. 161-179.
 5. О.В.Синяченко, Г. А. Игнатенко Пропедевтика внутренних болезней: учеб. пособие   Донецк: Донеччина, 1999. —  С. 234-245.
 6. Л.Я.Ковальчук, Ю.П.Спиженко, В.Ф.Саенко — Шпигальна хірургія   Тернопіль   “Укрмедкнига»   —  С. 187-192.
 7. Теоретичні питання, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності
 1. Фізична характеристика гальванічного, діадинамічних, синусоїдально-модулюючого, флюктуючого, струму Дарсонваля.
 2. Механізми дії струмів і лікарського електрофорезу
 3. Основні методики
 4. Показання та протипоказання до призначення чинників

Для реалізації цілей навчання вивчить наступну літературу:

Основна:

 1. Фізичні фактори в медичній реабілітації/ За ред. Сокрута В.М., Казакова В.М., Донецьк.- 2008.- С.
 2. Материалы лекции «Современные представления о физиотерапия. Общие вопросы физиотерапия. Электролечение. Механизмы действия».
 3. В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна и др.   Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие.    Донецк: ООО «Лебедь», 1999.   С. 26-46, 52-56, 67-76.
 4. Г.Н. Пономаренко Физические методы лечения.   СПб, 2002.   С. 24-31, 132-135, 149-152, 211-214.

Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правильність їх рішення

ЗАВДАННЯ 1

Хворому 49 років, після обстеження виставлений діагноз хронічного холециститу. Фізіотерапевтом призначена гальванізація області проекції жовчного міхура по місцевої поперечної методикою. Назвіть, як зміняться властивості тканин під анодом при проходженні гальванічного струму?

А. Тканини набрякають, набухають

В. Тканини ущільнюються, трохи зменшується набряк

С. Тканини бліднуть, температура знижується

Д. Підвищується збудливість тканин в місці впливу

Е. Набряк тканин і значне підвищення температури тканин більш 37оС

ЗАВДАННЯ 2

Хворий 35 років з гострим ендометритом призначена діадинамотерапія.

Які лікувальні ефекти ДДТ використовуються при цьому?

А. Аналгезії

В. Міостімуляция

С. Трофічний

Д. розсмоктується

Е. Імуностимулюючий

Еталон відповідей: А

ЗАВДАННЯ 3

Хворому 46 років з діагнозом виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, активна фаза, стадія загострення, з виражений больовим синдромом, призначений ендоназальний електрофорез вітаміну В1. Яка методика використовується в цьому випадку?

А. Місцева поздовжня

В. Ефлювіальная

С. Сегментарно-рефлекторна

Д. Загальна

Е. Місцева поперечна

ЗАВДАННЯ 4

Хворий 46 років, з діагнозом варикозне розширення вен нижніх кінцівок призначена дарсонвалізація. Назвіть протипоказання до призначення даного чинника.

А. Гострий гнійний правосторонній плеврит

В. Деформуючий артроз правого колінного суглоба

С. Гіпертонічна хвороба 1-2 ст.

Д. Гостра вогнищева пневмонія в підгострій стадії

Е. Остеохондроз шийно-грудного відділу хребта

Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Спочатку заняття проводиться перевірка і корекція вихідного рівня знань-умінь, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Самостійна робота по призначенню гальванізації, електрофорезу, діадинамотерапії, ампліпульстерапії, флюктуоризація, електросну, дарсонвалізації. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які включають призначення струмів при різній патології, і виконує його самостійно.      Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. Проводяться деякі теоретичні викладення. В кінці викладач підводить підсумки заняття.

 

ТЕМА 2. «ЛІКУВАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО, МАГНІТНОГО І ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ У ФІЗІОТЕРАПІЇ»

Актуальність теми. В профілактиці і комплексному лікуванні різних захворювань широко використовуються електричні, магнітні, електромагнітні поля, зокрема, індуктотермія, магнітотерапія, УВЧ і НВЧ-терапія.

Під дією електромагнітних полів коливальні рухи іонів, обертання диполів, наведення вихрових струмів спричинили утворення ендогенного тепла в тканинах. Особливості теплоутворення в організмі пов’язані з фізичними параметрами фактора і фізико-хімічними властивостями тканин, такими, як електропровідність, діелектрична проникність. В специфіці фізіологічних і лікувальних ефектів даних факторів важлива роль відводиться осциляторному ефекту, що дозволяє уникати утворення вираженого ендогенного тепла. Різні параметри зазначених фізіотерапевтичних факторів обумовлюють їх ефективне використання на різних стадіях запального процесу. Численними дослідженнями показано протизапальний, протинабряковий, міорелаксуючий, судинорозширювальний, знеболюючий, метаболічний, секреторний та ін. Лікувальні ефекти індуктотермії, УВЧ і НВЧ-терапії.

Загальна мета: обгрунтувати фізіотерапевтичні механізми дії електричних, магнітних, електромагнітних полів для їх використання в клінічній практиці.

Для реалізації загальної мети необхідно ВМІТИ:

Конкретні цілі

 • Визначити фізіологічні зміни в організмі під дією електричного, магнітного, електромагнітного поля
 • Вибрати основну мету призначення струму
 • Обгрунтувати вибір методик при призначенні змінних струмів
 • Обгрунтувати показання і протипоказання до призначення змінних струмів при різних патологічних станах

Програма вихідного рівня

 • Інтерпретувати дані про зміну фізіологічних реакцій організму при впливі змінного електричного струму (кафедра біохімії, біофізика, фізіології)
 • Оцінювати дані про функціональні зміни при різних патологічних станах (кафедра патологічної фізіології)
 • Оцінювати дані про зміну функціонального стану органів і систем при різній патології під впливом різних чинників (кафедра патофізіології)
 • Інтерпретувати етіологічекіе і патогенетичні особливості основного захворювання (кафедра пропедевтика внутрішніх хвороб, кафедра хірургії, кафедра дитячих хвороб)

Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-умінь

ЗАВДАННЯ 1.

Під час проведення експерименту вивчення впливу електромагнітних полів на тканини організму людини використовували коливальний контур. Де виникає магнітне поле в даному випадку?

А. Між обкладками конденсатора

В. Близько дроти сполуки

С. Близько котушки індуктивності

Д. На клемах вимикача

Е. Навколо реле

Еталонний відповідь: С

ЗАВДАННЯ 2.

У хворої П., 23 років в комплексному лікуванні бронхіальної астми, атопічна форма, легкий перебіг призначили индуктотермию область наднирників. Як необхідно змінити концентрацію гормонів кори надниркових залоз в крові в цьому випадку?

А. Зменшити

В. Збільшити

С. На початку знизити, потім підвищити

Д. На початку підвищити, потім знизити

ЗАВДАННЯ 3.

Хворому з діагнозом хвороба Бехтєрєва, периферична форма, з мінімальною активністю з ураженням кульшових суглобів призначена ДМВ-терапія. Яка зона впливу сегментарной методики?

А. Стопи

В. Нижньогрудний відділ хребта

С. Поперековий відділ хребта

Д. Низ живота

Е. Литкові м’язи

ЗАВДАННЯ 4.

Хворий з діагнозом поширений остеохондроз спрямований на фізіотерапевтичний лікування. Яка основна мета призначення фізіотерапії в даному випадку?

А. Прозапальна

В. Протизапальна

С. Трофічна

Д. Спазмолітична

Е. Імунномодулююча

Інформацію, необхідну для отримання початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:

 1. Ю.Г.Губский Биологическая химия. Киев, Тернополь: Укрмедкнига. С. 80-133.
 2. А.Н.Ремизов Медицинская и биологическая физика. Москва: Высшая школа, 1999. —  С.142-148, 222-228, 279-287, 345-349.
 3. Нечволод г. К., Голоденко М.М. Курс физики. Электричество и магнетизм. Киев, 2001.   С.33-37, 119-143.
 4. Шанин В.Ю. Клиническая патофизиология. Учебник для мед. вузов. Спб:   «Специальная литература», 1998.   С. 161-179.
 5. Пропедевтика внутренних болезней О.В.Синяченко. Уч. пособие. Д.: Донеччина, 1999.   С. 345-367.

Теоретичні питання, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

 1. Фізична характеристика електричних, магнітних, електромагнітних полів.
 2. Механізми дії полів на організм.
 3. Основні методики відпустки процедур индуктотермии, УВЧ, СВЧ-терапії.
 4. Показання та протипоказання до використання зазначених фізичних факторів.

Для реалізації цілей навчання вивчить наступну літературу:

Основна література:

 1. Фізичні фактори в медичній реабілітації/ За ред. Сокрута В.М., Казакова В.М., Донецьк.- 2008.- С.

Додаткова література:

 1. Клиническая физиотерапия / Под. ред. И.Н.Сосина, Киев: Здоровье, 1996. С. 36-41.
 2. В.Н.Сокрут, В.Н.Казаков, Е.С.Поважная и др. Общая физиотерапия и курортология. Донецк: ООО «Лебедь», 1999.-  С. 76-80, 89-99, 105-113.

Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правильність їх рішення.

ЗАВДАННЯ 1

Хворому С., 50 років із загостренням хронічного бронхіту призначена Деціметроволновая терапія на область грудної клітини. Яка глибина проникнення даного фізичного чинника в тканини?

А. До 1 см

В. 2-4 см

С. 5-7 см

Д. 7-9 см

Е. 9-11 см

ЗАВДАННЯ 2

Хворому Г., 46 років з діагнозом невралгія лицьового нерва призначена СМВ-терапія. Яка основна мета даного призначення?

А. Протизапальна

В. Міостимулююча

С. Трофічна

Д. Гіпосенсибілізуюча

Е. Дефіброзуюча

ЗАВДАННЯ 3.

У хворого П., 29 років, поставлений діагноз гострий катаральний риніт. У комплексному лікуванні призначена УВЧ-терапія. Які пристрої використовують для проведення цієї терапії?

А. Станіолеві пластини

В. Конденсаторні пластини.

С. Резонансні індуктори-диски

Д. Вакуумні скляні електроди.

Е. Випромінювачі

ЗАВДАННЯ 4.

Хворому на хронічний цистит призначена ДМВ-терапія. Назвіть протипоказання до цієї процедури?

А. Підгостре запалення

В. Гіпертонічна хвороба 1 ст

С. Склеродермія

Д. Хвороба Рейно

Е. Гостре запалення з набряком тканин

Короткі методичні вказівки для роботи студентів на практичному занятті

На початку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань, необхідних для засвоєння студентами матеріалу із зазначеної теми. Уточнюються механізми дії на організм змінного струму високої частоти, показання до його застосування, правильність оформлення рецептів.

У електрокабінеті студенти освоюють методики відпустки индуктотермии, УВЧ і СВЧ-терапії. Після закінчення заняття студентам пропонується вирішити тестові завдання за вказаною темою. Під час підведення підсумків аналізують проведену роботу, засвоєння матеріалу студентами.

 

ТЕМА3 “ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ І СВІТЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ЛІКУВАЛЬНЮ МЕТОЮ «

Актуальність теми. В профілактиці і лікуванні багатьох захворювань широко використовується ультразвукова терапія та світлове випромінювання, дані фактори володіють протизапальною, аналгезучою, гіпосенсибілізуюою дією, покращують мікроциркуляцію і трофіку тканин. Відомо, що інфрачервоне випромінювання робить теплову дію і широко застосовується для регресу процесу при різних хронічних запальних захворюваннях. Місцеве ультрафіолетове опромінення в ерітемних і гіперерітемних дозуваннях високоефективно при лікуванні місцевих гнійних запальних процесів і захворюваннях суглобів. Загальне ультрафіолетове опромінення застосовується з метою підвищення неспецифічної опірності організму і є процедурою вибору для лікування і профілактики рахіту, гіповітамінозу Д. При захворюваннях опорно-рухового апарату, запальних захворюваннях периферичних нервів широке застосування знайшов ультразвук.

Загальна мета: обгрунтувати фізіотерапевтичні механізми дії ультразвуку і світлових методів лікування для їх використання в клінічній практиці.

Для реалізації загальної мети необхідно ВМІТИ:

Конкретні цілі умінь

 • Обгрунтувати механізми дії ультразвуку та світла на тканини пацієнта
 • Визначити фізіологічні зміни в організмі під дією ультразвуку і світлових методів лікування
 • Обгрунтувати вибір методик при призначенні ультразвуку і світлових методів лікування
 • Обгрунтувати показання і протипоказання до призначення ультразвуку і світлових методів лікування при різних патологічних станах.

Програма початкового рівня

 • Пояснити фізичну характеристику ультразвуку і світлових методів лікування (кафедра біофізика).
 • Оцінити дані про зміну фізіологічних реакцій організму при впливі ультразвуку і світлових методів лікування (кафедра біохімії, біофізика, фізіології)
 • Визначити патогенетичні особливості основного захворювання (кафедра пропедевтика внутрішніх хвороб, хірургії)

Завдання для самоперевірки і самокорекції початкового рівня знань-умінь.

ЗАВДАННЯ 1.

Хворому Д., 23 років, в комплексному лікуванні розтягнення зв’язок правого гомілковостопного суглобу призначена ультразвукова терапія апаратами серії УЗТ. Який частоти механічні коливання використовуються для отримання ультразвуку?

А. Нижче 16 Гц

В. 16-200 Гц

С. 6 Гц 20 кГц

Д.10-100 кГц

Е. Вище 20 000 Гц

Еталон відповіді: Е

ЗАВДАННЯ 2.

Хворому, 49 років з діагнозом поширений остеохондроз хребта з вираженим больовим синдромом в попереково-крижовому відділі призначено УФО зони ураження. Внаслідок проведеної процедури на поперекову ділянку з’явилася ультрафіолетовий еритема, основою розвитку якої є:

А. Фотоліз білків

В. Поляризація тканин

С. Фотобіосінтез

Д. Фотореактивація

Е. Фотокавітація

 

ЗАВДАННЯ 3.

Хворому Д., 19 років, з фурункулом правої сідничної ділянки в комплексному лікуванні призначено осередкове короткохвильове ультрафіолетове опромінення. Який ефект УФО необхідний в патогенетичному лікуванні даного захворювання?

А. Протівовозпальний

В. Стрессіндукуючій

С. Бактерицидний.

Д. Тепловий

Е. Трофічний.

Інформацію, необхідну для отримання початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:

 1. Ю.Г.Губский Биологическая химия. Киев, Тернополь: Укрмедкнига. 2000.   С. 12-78.
 2. Пропедевтика внутренних болезней О.В.Синяченко. Уч. пособие. Д.: Донеччина, 1999. С. 233-245.
 3. А.Н.Ремизов Медицинская и биологическая физика. Москва: Высшая школа, 1999.    С. 104-126,  419-455.
 4. Шанин В.Ю. Клиническая патофизиология. Учебник для мед. вузов. Спб:   «Специальная литература», 1998.   С. 92-94, 170-198.

Теоретичні питання, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

 1. Фізична характеристика ультразвуку і світлових методів лікування
 2. Механізми дії ультразвуку і світлових методів лікування на організм.
 3. Основні методики відпустки процедур ультразвуку, УФО і інфрачервоного випромінювання.
 4. Показання і протипоказання використанню зазначених фізичних чинників.

Для реалізації цілей навчання вивчіть наступну літературу:

Основна література:

 1. В.М.Сокрут, В.М.Казаков, О.С.Поважна и др. Общая физиотерапия и курортологія. Донецк: ООО «Лебедь», 1999. С. 121-139, 162-171..
 2. Фізичні фактори в медичній реабілітації/ За ред. Сокрута В.М., Казакова В.М., Донецьк.- 2008.- С.

Додаткова література:

 1. Клиническая физиотерапия / Под. ред. И.Н.Сосина, Киев: Здоровье, 1996.- С. 26-29.
 2. Техника и методики физиотерапевтический процедур (справочник) / Под ред. В.М.Боголюбова, Тверь: Губернская медицина, 2002. С. 48-63.

Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правильність їх рішення.

ЗАВДАННЯ 1.

Хворому Е., 40 років, з діагнозом токсичний спастичний холецистит нарівні з медикаментозною терапією призначили інфрачервоне опромінення на праве підребер’я. Які біофізичні ефекти виникають в тканинах організму під дією цього фактора?

А. Фотоелектричний

В. Тепловий

С. Іонізуючий

Д. Електрохімічний

Е. Електромагнітний

Еталон відповіді: В

ЗАВДАННЯ 2.

Хворий А., 30 років з діагнозом забій правого ліктьового суглоба підгострий період призначена ультразвукова терапія. Які зміни фізіологічних реакцій при цьому розвиваються?

А. Вивільнення БАР і підвищення вільнорадикального окислення.

В. Мікромасаж тканин на клітинному і субклітинному рівні.

С. Розслаблення м’язів і розширення судин.

Д. Іонізація молекул і підвищення проникності судин.

Е. Репаративна регенерація тканин.

ЗАВДАННЯ 3

У хворого К. 40 років, після перенесеної травми розвинувся посттравматичний радикуліт, в період ремісії йому призначили ультразвукову терапію. Яка оптимальна методика в цьому випадку?

А. Поверхнева, лабільна

В. Поверхнева, стабільна

С. Ефлювіальна, лабільна

Д. Опосередкована, стабільна

Е. Опосередкована, лабільна.

ЗАВДАННЯ 4.

Хворому Д., 19 років, з інфікованою раною правого плеча в комплексному лікуванні призначено осередкове ультрафіолетове опромінення. Яке захворювання буде протипоказано для УФО?

А. Системний червоний вовчак

В. Попереково-крижовий радикуліт

С. Остеоартроз

Д. Рахіт

Е. Гіповітаміноз Д

Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

На початку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань, необхідних для засвоєння матеріалу із зазначеної теми. Уточнюється механізм дії ультразвуку і світлового випромінювання. У фізіотерапевтичних кабінетах студенти освоюють методики відпустки ультразвукової процедур, світлолікування, проводять визначення біодози, а також спостерігають за реакцією хворих на фізіопроцедури, звертаючи увагу на їх поєднання і ефективність. При підведенні підсумків в навчальних кімнатах проводиться контроль засвоєного матеріалу.

 

ТЕМА 4. «ТЕПЛОВОДОЛІКУВАННЯ»

Актуальність теми. Значно підвищити загальну ефективність лікувальних заходів, що проводяться, знизити дозування лікарських препаратів дозволяє включення в комплекс терапії природних фізичних факторів-теплоносіїв, води. Відносна доступність, економічність і мале число побічних реакцій в дії тепловодолечебних процедур роблять їх незамінною при цілому ряді захворювань.

Раціональне використання сучасних теоретичних уявлень про різні сторони механізму дії водо- і теплолікування фізичних факторів дозволяє розробити нові методики лікування, значно розширити показання до їх призначення і поліпшити результати лікування таких патологічних станів, як запалення, дегенеративно-дистрофічні порушення, посттравматичні і післяопераційні стани та ін. Особливе значення при призначенні водотеплолеченія має також факт, що процедури добре переноситься хворими, мають неспецифічні лікувальні ефекти при одному захворюванні і схожі ефекти при різній патології, що також розширює коло показань до призначення даного методу фізіотерапія.

Загальна мета: обгрунтувати фізіотерапевтичні механізми дії теплових і водних процедур для їх використання при різній патології.

Для реалізації загальної мети необхідно ВМІТИ

Конкретні цілі

 • Обгрунтувати фізико-хімічні ефекти тепловодолікування
 • Пояснити фізіологічні зміни в організмі під дією середовищ-теплоносіїв і води
 • Обгрунтувати вибір методик при призначенні теплових і водних процедур
 • Обгрунтувати показання і протипоказання до призначення теплових і водних процедур при різній патології

Початковий рівень

 • Оцінювати фізичні і хімічні властивості рідких і твердих речовин (кафедра біофізика і хімії)
 • Інтерпретувати дані про зміну фізіологічних реакцій організму при впливі термічних і хімічних подразників (кафедра фізіології)
 • Визначати локалізацію сегментарной іннервації органів і систем (кафедра топграфічної анатоміі)
 • Оцінювати дані про зміну функціонального стану органів і систем при основної патології під впливом зовнішніх чинників (кафедра патфізіології). Завдання для перевірки початкового рівня знань-умінь

ЗАВДАННЯ 1

Хворому С., 30 років поставлений діагноз хронічний гастрит зі зниженою секреторною активністю. У комплексному лікуванні призначений озокерит на епігастральну зону. Вкажіть основні фізичні властивості середовищ-теплоносіїв.

А. Висока теплоємність, висока теплопровідність, низька температура плавлення

В. Низька теплоємність, низька теплопровідність, висока температура плавлення

С. Висока теплоємність, низька теплопровідність, низька температура плавлення

Д. Низька теплоємність, висока теплопровідність, низька температура плавлення

Е. Висока теплоємність, висока теплопровідність, висока температура плавлення

Еталонна відповідь С.

ЗАВДАННЯ 2

Хворий Г., 34 років з діагнозом перелом променевої кістки в типовому місці після зняття гіпсу призначений парафін на область передпліччя. Назвіть фізіологічні реакції на дію тепла

 

А. Підвищення температури тканин, розширення судин, посилення обмінних процесів

В. Підвищення внутрішньої температури і зниження зовнішньої, розширення судин, посилення обмінних процесів

С. Підвищення зовнішньої температури, спазм судин, посилення обмінних процесів

Д. Підвищення температури тканин, розширення судин, ослаблення обмінних процесів

Е. Зниження внутрішньої температури, спазм судин, посилення обмінних процесів

ЗАВДАННЯ 3

Хворому Д., 44 років поставлений діагноз хронічний панкреатит. У фазу ремісії призначена пелоїдотерапія на рефлекторну зону. Вкажіть зони сегментарної іннервації підшлункової залози

А. Симпатична Т2-3, парасимпатична С2

В. Симпатична Т4-5, парасимпатична С2-5

С. Симпатична Т6-7, парасимпатична С2-3

Д. Симпатична Т7-11, парасимпатична С2-5

Е. Симпатична Т11-12, парасимпатична С5

ЗАВДАННЯ 4

Хворий Ц., 23 років з діагнозом НЦД, змішана форма в комплексному лікуванні призначена йодо-бромна ванна. Як змінюється стан вегетативної системи під впливом цього методу

А. Чи не змінюється тонус ВНС

В. Ваготонічний ефект при температурі води нижче 35оС, гіперсимпатікотонічний при температурі вище 35оС

С. Ваготонічний ефект при температурі води вище 35оС, гіперсимпатікотонічний при температурі нижче 35оС

Д. Ваготонічний ефект не залежно від температури води

Е. гіперсимпатікотонічний не в залежності від температури води

Інформацію, необхідну для отримання початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:

 1. А.Н.Ремизов. Медицинская и биологическая физика.   Москва.   Высшая школа       С. 486-502, 527-543.
 2. Нормальная физиология. Под ред. проф. В.И.Филимонова Запорожье.       С. 38-77.
 3. Патофизиология. Под ред. А.Д.Адо, г. А.Адо, В.И.Пицкого, Г. В.Порядкина,   Ю.А.Владимирова. Учебник для медицинских вузов.   Москва  Триада   Х       С. 161-178.
 4. О.В.Синяченко, Г. А.Игнатенко Пропедевтика внутренних болезней: учебное пособие.   Донецк: Донеччина, 1999. —  С. 69-81.

Теоретичні питання, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

 1. Фізична характеристика середовищ-теплоносіїв і води
 2. Механізм дії парафіну, озокериту, лікувальної грязі і душів, ванн
 3. Основні методики процедур тепловодолеченія
 4. Показання та протипоказання до призначення даного чинника

література:

 

Основна:

 1. Фізичні фактори в медичній реабілітації/ За ред. Сокрута В.М., Казакова В.М., Донецьк.- 2008.- С.

2.Материалы лекции «Тепловодоликування. Курортология»

 1. Граф логічної структури теми

Додаткова:

1.В.Н Сокрут,  В.Н.Казаков, Е.С.Поважна  и др.   Общая физиотерапия и курортология. Учебное пособие.    Донецк: ООО «Лебедь», 1999. —  С. 237-282.

2.М. Н.Пономаренко   Физические методы лечения. Справочник.СПб, 1999.-   С. 184-190.

Далі пропонуються навчальні завдання.

Перевірте правильність їх рішення.

ЗАВДАННЯ 1

Хворий 56 років поступив у відділення реабілітації з діагнозом деформуючий остеоартроз колінного суглоба в стадії ремісії. У комплексному лікуванні призначений парафін. Вкажіть основні фізико-хімічні ефекти даної процедури

А. Підвищення місцевої температури на 1-3 ° С з компресією поверхневих тканин

В. Підвищення місцевої температури на 4-5 ° С, з компресією поверхневих тканин

С. Зниження місцевої температури на 1 ° С, компресія поверхневих тканин

Д. Підвищення місцевої температури на 1-3 ° С, декомпресія поверхневих тканин

Е. Підвищення загальної температури на 1-2 ° С, декомпресія поверхневих тканин

ЗАВДАННЯ 2

Хворому Д., 45 років з остеохондрозом грудного відділу хребта призначений озокерит. Яка основна мета даного призначення

А. Протизапальна

В. Трофічна

С. Міостімулюча

Д. Імуномодулююча

Е. Протизапальна

ЗАВДАННЯ 3

Хворій К., 33 років з хронічним сальпінгоофоритом в стадії ремісії призначена пелоїдотерапія. Виберіть оптимальну методику для даної хворої

А. Нашарування

В. Ванночки

С. Аплікації

Д. Кювети

Е. Салфетно-аплікаційна

ЗАВДАННЯ 4.

Хворий В., 50 років з діагнозом гіпертонічна хвороба 1 стадії призначені хвойні ванни індиферентної температури. Що може бути протипоказанням до даного методу?

А. Лейкоз

В. Серцева недостатність 1 ст

С. Підгострий артрит

Д. Тиреотоксикоз

Е. Сирингомієлія

Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

На початку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань, використовуючи еталони тестів для визначення початкового рівня. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, що включає призначення парафіну, озокериту, пелоїдів, ванн і душів при різній патології і виконує його самостійно. Викладач перевіряє і обговорює правильність рішення завдання для самостійної роботи. В кінці викладач підводить підсумки заняття.

ТЕМА 5.  «КУРОРТОЛОГІЯ. КЛІМАТОТЕРАПІЯ.

ПРИНЦИПИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ВІДБОРУ»

Актуальність теми. Санаторно-курортне лікування є одним з найважливіших етапів у медичній реабілітації хворих, який забезпечує попередження рецидивів, консолідацію (закріплення) ремісії, підвищення адаптаційних резервів організму. Дія санаторно-курортного лікування реалізується через сприятливі умови місцевості (курорту), яка володіє природними лікувальними засобами (мінеральні води, лікувальні грязі, морські купання, цілющий клімат і ін.), Сукупність необхідних умов для їх застосування (санаторно-курортні установи і їх необхідне оснащення). Все це дозволяє надавати загальнозміцнюючу дію на організм з лікувально-профілактичною метою, а також патогенетичне вплив на перебіг захворювань. У зв’язку з соціально-економічною ситуацією, яка змінилася на цьому етапі медичної реабілітації все частіше використовуються методи і засоби активного лікування (амбулаторна хірургія, фармакотерапія, апаратна фізіотерапія та ін.), що наближає його за обсягом допомоги, що надається на амбулаторно-поліклінічному етапі. Актуальним питанням є наближення санаторно-курортної допомоги населенню великих промислових центрів, яке знаходить своє відображення в розвитку концепції «міського санаторію».

Ефективність санаторно-курортного лікування залежить від правильного добору хворих, а також використання природних і преформованих фізичних чинників. Тому знання основ курортології, принципів санаторно-курортного відбору є необхідним для лікарів різних спеціальностей.

Загальна мета. Вміти обгрунтовано призначати методики кліматолікування, направляти хворого на санаторно-курортне лікування.

Для реалізації поставленої мети необхідно ВМІТИ:

Конкретні цілі умінь

Обґрунтувати фізико-хімічні ефекти застосування клімату, мінеральної води, пелоїдів

 • Визначити фізіологічні зміни в організмі під дією курортного лікування
 • Обгрунтувати вибір методик при курортному лікуванні
 • Обгрунтувати показання і протипоказання до призначення курортного лікування

Програма вихідного рівня

 • Пояснити фізичну характеристику факторів зовнішнього середовища (кафедра біофізика).
 • Інтерпретувати дані про зміну фізіологічних реакцій організму при впливі зовнішнього середовища (кафедра біохімії, біофізика, фізіології)
 • Оцінити зміни функціонального стану органів і систем при різних патологічних станах під впливом зовнішніх чинників (кафедра патологічної фізіології)

Завдання для перевірки початкового рівня знань-умінь

ЗАВДАННЯ 1

Хворому 60 років, з діагнозом ІХС, постінфарктний кардіосклероз, СН II-А ст. в комплексній реабілітації хворих призначений прийом природного сульфатно-хлоридної магнієво-кальцієво-натрієвої мінеральної води «Західно-Слов’янська». Який з перерахованих іонів, які входять до її складу, має виражену спазмолітичну дію?

А. Сульфат

В. Магній

С. Кальцій

Д. Натрій

Е. Хлор

Еталон відповіді: В

ЗАВДАННЯ 2

У хворого м, 47 років, робочого ливарного цеху металургійного заводу, поставлений діагноз хронічний обструктивний бронхіт, фаза ремісії, ДН І-ІІА ст. Показано санаторно-курортне лікування на кліматичному курорті в умовах ПБК в теплу пору року. Які особливості патогенезу захворювання визначають його хронічний характер?

 1. Зміни структурно-функціональних властивостей слизової оболонки бронхів
 2. Запалення слизової оболонки бронхів
 3. Порушення дренажної функції бронхів
 4. Зниження реактивності організму
 5. Перебування в умовах дії патогенних факторів зовнішнього середовища

Еталон відповіді: D.

ЗАВДАННЯ 3

У хворої А., 35 років, після перенесеного респіраторного захворювання розвинувся виражений астеноневротичний синдром. Показана медична реабілітація в умовах кліматичного курорту. В основі якого методу медичної реабілітації лежить фізичний фактор, який не належить до природних?

 1. Гідротерапія
 2. Теплотерапія
 3. Механотерапия
 4. Пелоидотерапия
 5. Світлотерапія

Еталон відповіді: С.

ЗАВДАННЯ 4

Хворий Д., 52 роки, з діагнозом виразкова хвороба шлунка, затяжного перебігу, стадія ремісії, ускладнена неодноразовими кровотечами з виразки, перівісцеріти, спрямований для вирішення питання про можливість санаторно-курортного лікування. Які особливості захворювання обумовлюють можливість відмови від проведення курортного лікування?

 

 1. Затяжний перебіг ВХ
 2. Рубцевий стеноз I-II ст.
 3. Вік (52 роки)
 4. Неодноразові кровотечі з виразки в анамнезі
 5. Перівісцеріте

Еталон відповіді: D.

Інформацію, необхідну для отримання початкового рівня знань-умінь, можна знайти в літературі:

 1. А.Н.Ремизов. Медицинская и биологическая физика. Москва. 1999.         С.251-345
 2. В.В.Григоръева, В.М.Самийленко, А.М.Сич Общая химия. Киев.   Высшая школа.  1991.   С. 337-345.
 3. Патофизиология. Под ред. А.Д.Адо, г. А.Адо, В.И.Пицкого, М. В.Порядкина, Ю.А.Владимирова. Учебник для медицинских вузов.   Москва   Тріада Х 2001.- С. 161-179.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів дії

 1. Види фізичних факторів, що впливають на організм в санаторно-курортних умовах та особливості їх лікувально-профілактичного ефекту.
 2. Класифікація санаторно-курортних установ в залежності від наявності одного або декількох природних лікувальних факторів
 3. Відбір хворих для санаторно-курортного лікування.
 4. Оформлення медичної документації для проведення санаторно-курортного лікування: «Довідка для отримання путівки», «Санаторно-курортна карта».

Для реалізації цілей навчання необхідно вивчити наступну літературу.

Основна література:

 1. Общая физиотерапия и курортология: Учебное пособие // В.Н.Сокрут, В.Н.Казаков, Е.С.Поважная и др. Донецк: ООО «Лебедь», 1999. — 261-282.
 2. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.М. Общая физиотерапия: Учебник. Г.: СЛП, 1998. стр. 359-392, 443-449.

Додаткова література:

 1. Медицинская реабилитация в артрологии: Учебное пособие // В.Н.Сокрут, В.Н.Казаков, О.В.Синяченко и др. Донецк: ООО «Лебедь», 2000. стр. 247-256.
 2. Медицинская реабилитация в терапии: Руководство для студентов и врачей// В.Н.Сокрут, В.Н.Казаков, Е.С.Поважная, И.Р.Швиренко и др. Донецк: ОАО «УкрНТЭК», 2001. с. 297-307.

Далі пропонуються завдання. Перевірте правильність їх рішення.

ЗАВДАННЯ 1

Хворий р, 37 років з діагнозом хронічний гломерулонефрит, нефротична форма, яка повільно прогресує протягом, стадія ремісії, ХНН I-II ст. замовне санаторно-курортне лікування в умовах напівпустель. Який із зазначених фізичних факторів не характерний для клімату цієї зони?

А. Стабільна середньодобова температура повітря вище за 22 ° С

В. Різкі перепади температури

С. Низька відносна вологість повітря

Д. Висока відносна важливість повітря

Е. Сухе і гаряче повітря

Еталон відповіді: D.

ЗАВДАННЯ 2

Хлопчику П., 12 років, що часто хворіє на простудні захворювання з метою підвищення опірності організму призначене санаторно-курортне лікування. Які з зазначених видів санаторно-курортних установ мають лікувально-профілактичної спрямованість?

А. Туристичні бази

В. Пансіонати

С. Будинки відпочинку

Д. Кемпінги

Е. Бювет мінеральних вод та ін.

ЗАВДАННЯ 3

Хвора Л., 65 років, яка страждає на гіпертонічну хворобу, ІІБ-ІІІА ст., доброякісний перебіг, церебральний артеріосклероз, швидкоплинні розлади мозкового кровообігу для закріплення ремісії спрямована на санаторне лікування. В анамнезі відзначаються випадки розвитку судомних нападів і втрати свідомості. Який з вище перерахованих чинників є протипоказанням для санаторного лікування?

А. Гіпертонічна хвороба ІІБ-ІІІА ст.

В. Церебральний артеріосклероз

С. Минущі розлади мозкового кровообігу

Д. Гарячкові напади в анамнезі

Е. Втрата свідомості в анамнезі

ЗАВДАННЯ 4

Хворий Д., 24 років з діагнозом поперековий-крижовий радикуліт після проведеного стаціонарного лікування звернувся до дільничного лікаря для оформлення санаторно-курортної карти в зв’язку з продовженням лікування в умовах курорту. Яке обстеження є обов’язковим для оформлення санаторно-курортної карти?

А. Консультація терапевта

В. Консультація невропатолога

С. Рентгенографія поперекового відділу

Д. Біохімічні аналізи крові і сечі

Е. Флюорографія

Короткі методичні вказівки для роботи студентів на практичному занятті

На початку заняття проводиться перевірка і корекція початкового рівня знань. Після цього проводиться ділова гра «Організація відбору хворих для санаторно-курортного лікування», в ході якої на різних прикладах розглядаються принципи організації відбору хворих для санаторно-курортного лікування з урахуванням основного і супутніх захворювань, віку, адаптаційних можливостей серцево-судинної і дихальної систем, абсолютних і відносних протипоказань. Потім студенти знайомляться і оформляють документацію для санаторно-курортного лікування. В кінці заняття студентам пропонується рішення тестових завдань. Після цього аналізуються помилки, допущені при вирішенні тестів, і підводяться підсумки заняття.