Студентам

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Декан  медичного  факультету
ДонНМУ
__________________проф. Герасименко О.І
»   30 «          серпня     2017 р.

 

Календарно-тематичний план  

практичних занять  для студентів 6 курсу  медичного  факультету

з  дисципліни «Медична реабілітація»

 

Медична реабілітація ( у складі внутрішньої медицини) 

ЕК: Медична реабілітація

 

День

циклу

ТЕМА Кількість годин Викладач
1 Визначення медичної  реабілітації. Засоби, види, аспекти,  завдання, етапи медичної реабілітації.

Нормативні документи. Закон про реабілітацію інвалідів в Україні. Структура реабілітаційної служби в Україні. Карта реабілітації інваліда. «Вегетативний паспорт».  Синдромальний підхід до медичної реабілітації.   Функціональні обов’язки лікаря реабілітолога.

6,7
2 Дослідження та оцінка функціонального стану серцево-судинної, дихальної, вегетативної нервової системи у хворих різноманітного профілю. Діагностика патологічних станів.    Фізична реабілітація, масаж, апаратна фізіотерапія. Фітотерапія. Рухові режими.    Протипоказання до проведення фізіотерапії та фізичних вправ. 6,7
3 Медична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. Фізична активність при інфаркті міокарду нарізних етапах реабілітації. Показання та протипоказання при розширенні режиму при інфаркті міокарду. Проявлення соматогеній при інфаркті міокарду, диференційні  підходи в лікуванні. Етапи реабілітації. Фізіотерапія та фізична реабілітація при артеріальній гіпертензії та ішемічній хворобі серця.

Залік

6,6
РАЗОМ 20
САМОСТІЙНА РОБОТА 10
РАЗОМ 30
 

 

   
ЕЛЕКТИВНИЙ  КУРС

Медична реабілітація

1 Медична реабілітація при захворюваннях органів дихання, травлення, нирок. Дисімунний  та дисметаболічний синдроми – медична  реабілітація. Дихальна гімнастика, методики дихання в залежності від  дисметаболічного синдрому та вегетативного паспорту пацієнта. Медична реабілітація бронхіальної астми, бронхіту, пневмоній. Медична реабілітація при виразковій хворобі шлунку та 12 п.к.  медична реабілітація при запальних хворобах нирок. 6,0
2 Медична реабілітація в хірургії. Синдром запалення – сучасні підходи в медичній реабілітації. Особливості медичної реабілітації в різні періоди: передопераційний, ранній післяопераційний, пізній післяопераційний при хірургічних втручаннях на органах черевної  та грудної порожнини.

Медична  реабілітація  в травматології та ортопедії. Синдром  больовий. Медична реабілітація в залежності від періоду іммобілізації. Особливості медичної реабілітації при плоскостопості у дітей, порушеннях постави та сколіозі, уродженій м’язовій кривошиї.

6,0

 

 

 

 

 

3 Медична реабілітація при захворюваннях та травмах центральної нервової системи. Показання та протипоказання до застосування методів фізіотерапії та фізичної реабілітації при захворюваннях нервової системи. Особливості медичної реабілітації дисциркуляторної енцефалопатії. Особливості медичної реабілітації при гострому порушенні мозкового кровообігу: ішемічному та геморагічному інсульті. Сомато — та психогенії – діагностика та методи медичної реабілітації.   Дисневротичний синдром. 6,0
4 Медична реабілітація при захворюваннях периферичної нервової системи. Медична реабілітація при остеохондрозі, хворобі Бехтерева. Медична реабілітація при остеопорозі. 6,0
5 Медична реабілітація в педіатрії. Сучасні технології медичної реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч. Особливості фізичного виховання немовлят. Задачі та особливості лікувальної гімнастики у дітей.

Медична реабілітація в акушерсько-гінекологічній практиці. Особливості використання фізичних вправ при нормальній вагітності. Особливості призначення методів фізіотерапії та фізреабілітації при запальних захворюваннях жіночих статевих органів, розладах менструальної функції та функціональному нетриманні сечі.  Дисгормональний  синдром.

 4,0
6 Залік 2,0
РАЗОМ 30  

 

 Самостійна робота

 

з/п

Назва теми Кількість годин
 

Мед. Реабілітація

 

ЕК. Медична реабілітація
1 Підготовка до практичних занять з освоєнням теоретичних знань та опрацювання практичних навичок.

Діагностика патологічних станів

Дієтотерапія.

Фітотерапія

Гомеопатія

10 60
2 Виконання індивідуального завдання: підготовка реферату або наукової доповіді на засіданні наукового гуртка. 22
3. Підготовка до заліку 8
Разом 10 90

 

 

Зав. кафедрою  медичної реабілітації,

проф.                                                                                                               В.М. Сокрут